حس خانه در سفر را با فارستی تجربه کنید.

جستجوی اقامتگاه

از نوار جستجو شهر مورد نظرراانتخاب و با بررسی اقامتگاه های مختلف محل اقامت خود راانتخاب نمائید.

دسترسی ایام اقامت

در مرحله بعد جهت اطمینان کامل از دسترسی واحد برای ایام اقامت با کارشناسان مااز طریق تلفن و یا چت ارتباط حاصل نمائید.

هزینه وآغاز سفر

دراین مرحله با واریز تمام یابخشی از مبلغ اجاره, اقامتگاه را رزرو کرده و مشخصات کامل اقامتگاه رادریافت نمائید و با خیالی آسوده سفر کنید.

Call Now Button