جستجوی محل اقامت

از نوار جستجو فارستی،واحد اقامتی مناسب را برای اقامت خود و همراهانتان انتخاب نمایید.صحت اطلاعات و تصاویر مورد تایید فارستی می باشد

محل اقامت خود را انتخاب کنید

پس از انتخاب اقامتگاه متناسب با بودجه،موقعیت و امکانات مورد نظرتان با فارستی تماس گرفته و زمان اقامت را هماهنگ نمایید. سپس با واریز بخشی ازمبلغ ایام رزرو ,اقامتگاه خود را رزرو نمائید.

سفر خود را آغاز کنید

پس ازانجام رزرو,وچر(برگه رزرواسیون) با مشخصات کامل اقامتگاه برای مدت زمان اقامت شما صادر و ارسال می گردد وشمامی توانید باخیالی راحت به طرف مقصد حرکت نمایید

 فارستی لیستی از اقامتگاه ها را در شهر های مختلف آماده کرده است

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

غرب تهران

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

شمال تهران

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

شرق تهران

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

مرکز تهران

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

مشهد

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

تبریز

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

بندرانزلی

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

فومن

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

کیش

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

بندرعباس

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

اصفهان

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

شیراز

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

همدان

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

ارومیه

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

اردبیل

.

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

اهواز

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

یزد

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

کرمان

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

خرم آباد

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

بروجرد

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

شهر کرد

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

چابهار

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

قم

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

آبادان

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

کرمانشاه

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

گرگان

اجاره روزانه آپارتمان و ویلا مبله

ویلاهای اطراف تهران